Odwiedzin 34910335
Dziś 615
Niedziela 22 maja 2022

 
 

Założenie firmy w Polsce

 
 

Tekst: Kamil Dybiec

2009.12.10
 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zarejestrowane w Polsce firmy mogą świadczyć legalnie usługi na terenie Szwecji. Z takiej możliwości skorzystało już wiele firm, zwłaszcza budowlanych, oferujących sprzątanie, a także dentyści. Podstawową korzyścią zarejestrowanej w Polsce firmy, która świadczy usługi w Szwecji jest fakt, iż płaci ona podatki w Polsce, a także może zatrudniać pracowników na zasadach obowiązujących w kraju. Zagadnienia te zostaną poruszone w kolejnych artykułach, tymczasem skupimy się na procedurze dotyczącej zarejestrowania firmy w Polsce.

Obowiązek rejestracji

Każdy, kto zamierza prowadzić działalność gospodarczą, ma obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej przed jej rozpoczęciem. Od marca 2009 r. zasadniczo zmieniły się formalności dotyczące rejestrowania firmy, obecnie obowiązuje zasada tzw. „jednego okienka” – osoba chcąca założyć firmę nie musi już odwiedzać po kolei urzędu gminy (miasta), oddziału urzędu statystycznego, urzędu skarbowego i oddziału ZUS. Na podstawie jednego wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej, składanego w urzędzie gminy (miasta) o fakcie, że rozpoczynamy prowadzenie działalności (firmy) informowane są automatycznie wszystkie wcześniej wymienione instytucje.

Zasada „jednego okienka”

„Jedno okienko” zaoszczędza wprawdzie wiele czasu, jednakże nadal konieczne jest pojawienie się osobiście w urzędzie gminy (miasta) wraz z dowodem osobistym, poza wyjątkami, które będą dotyczyły bardzo niewielu osób. Mianowicie zgłoszenia wpisu do rejestru można dokonać on-line przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Niestety, aby dokonać rejestracji firmy on-line konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego, który kosztuje zazwyczaj od kilkuset złotych w górę, w zależności od jego skomplikowania. Możliwe jest także przesłanie do wybranego urzędu gminy (miasta) formularza zgłoszeniowego listem poleconym. W tym jednak przypadku istnieje wymóg, aby podpis osoby zgłaszającej został poświadczony przez notariusza.


Formularz zgłoszeniowy

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wymaga podania następujących informacji:

- nazwy firmy (imię i nazwisko osoby zgłaszającej + ewentualnie dowolnie wybrana nazwa, która jednak nie może wprowadzać w błąd, co do tożsamości zgłaszającego, tzn. nie powinna kopiować lub być łudząco podobna do nazwy innego zarejestrowanego przedsiębiorcy),

- numerów PESEL, REGON, NIP – o ile zgłaszający takie posiada, a także informacji o obywatelstwie,

- miejsca zamieszkania (nie mylić z adresem zameldowania), adresu do doręczeń, a także adresu pod którym prowadzona będzie działalność gospodarcza,

- przedmiotu prowadzonej działalności zgodnie z klasyfikacją PKD (Polska Klasyfikacja Działalności - zazwyczaj klasyfikacja ta dostępna jest w urzędzie gminy (miasta), gdzie można wyszukać odpowiednie kody; PKD dostępne jest także na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego),

- daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- wskazania właściwego dla zgłaszającego urzędu skarbowego (według miejsca zamieszkania), a także

- innych informacji jak: o istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej, ewentualnym fakcie zawarcia spółki cywilnej, posiadanym pełnomocniku, uprawnionym do prowadzenia przedsiębiorstwa, ewentualnym adresie e-mail i stronie internetowej itd.

Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej jest bezpłatne, a dane naszej firmy będą widniały w ogólnodostępnym rejestrze, tak że każdy będzie mógł się z nimi zapoznać (nie dotyczy to numeru PESEL oraz adresu zamieszkania, chyba że jest identyczny z adresem prowadzenia działalności gospodarczej).


Kolejne kroki

Zgłaszający otrzymuje w dniu zgłoszenia potwierdzenie przyjęcia wniosku. Dokument ten będzie niezbędny do założenia konta bankowego dla firmy, tak samo jak wyrobienie pieczątki z nazwą firmy, adresem siedziby oraz numerami NIP i REGON. Wprawdzie założenie konta firmowego nie jest obowiązkowe, jednakże jest wymagane, jeżeli zamierzamy zarejestrować się jako tzw. czynny podatnik VAT (szerzej w kolejnym artykule). Należy także pamiętać, iż niektóre transakcje, jak odpowiadające równowartości 15.000 euro czy przyjmowanie płatności od innych przedsiębiorców, powinny następować za pośrednictwem rachunku bankowego.

Ponadto należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiednich standardów BHP czy sanitarnych przy świadczeniu usług, i to zarówno w Polsce, gdzie firma podlega w tym zakresie polskim przepisom, jak i w Szwecji, gdzie obowiązują szwedzkie normy. Prowadzenie firmy to także określone formalności, jak comiesięczne rozliczenia z fiskusem czy opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W tym zakresie należy także dokonać wyboru funduszu emerytalnego, w innym wypadku zostanie on nam przydzielony automatycznie w drodze losowania.

Założenie firmy wydaje się stosunkowo proste w porównaniu do jej późniejszego prowadzenia. Niemniej jednak już w początkowej fazie dobrze jest przemyśleć inne kwestie, zwłaszcza związane z opodatkowaniem i ewentualnym zatrudnieniem pracowników, co zostanie szerzej omówione w kolejnych artykułach.

 

Kamil Dybiec
PoloniaInfo (2009.12.10)Artykuły w temacie

  Polska firma w Szwecji
     Polska firma zatrudnia pracownika do pracy w Szwecji
     Polska firma w Szwecji - opodatkowanie
 


Caffebiträde (Lilla Essingen )
Uwaga Anna Wiktowska! (Stockholm)
Poczebuje kobiet do pomucz starszej paniom (Stockholm/ Skarpnäck )
Sprzatanie (Järna)
Prace ogólnobudowlane. (STOCKHOLM)
Требуется маляр по окнам (Stockholm / Uppsala)
Fönstermålare sökes (Stockholm / Uppsala)
Zatrudnie od zaraz (Tanumshede)
Więcej

Kastellholmen.
Agnes na szwedzkiej ziemi
Nowy Staw – podróż w przeszłość.
Agnes na szwedzkiej ziemi
4 najpiękniejsze miejsca z kwitnącymi wiśniami w Sztokholmie.
Agnes na szwedzkiej ziemi
'Białe zęby' Zadie Smith - recenzja
Polska Mama Za Granicą
O Szwecji z Waszej perspektywy: Śladami Astrid
Szwecjoblog - blog o Szwecji
Nauczanie języka ojczystego w Szwecji - historia przedmiotu, dane, nauczyciele
Polska Mama Za Granicą
Herman Lindqvist "Przez Bałtyk"
Szwecjoblog - blog o Szwecji


Odwiedza nas 4 gości
oraz 0 użytkowników.


2022-02-05 Polski Stand-up w Sztokholmie: Bartosz Zalewski & Arkadiusz Jaksa https://t.co/GPhwkkIKLz
Wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i dokładnie przetestowane https://t.co/E5sUOUcFxS
Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, otrzymają propozycję szczepionki przeciwko COVID-19. https://t.co/wfDf3ZvTwb
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/ab0UqTsjrU
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/aqbzjleF5Z
Wiecej
Szwedzki „wstyd przed lataniem” napędza renesans podróży koleją
Katarzyna Tubylewicz: W Sztokholmie to, gdzie mieszkasz, zaskakująco dużo mówi o tym, kim jesteś
Migracja przemebluje Szwecję. Rosną notowania skrajnej prawicy
Szwedka, która wybrała Szczecin - Zaczęłam odczuwać, że to już nie jest mój kraj
Emigracja dała mi siłę i niezależność myślenia


© Copyright 2000-2022 PoloniaInfoNa górę strony