Odwiedzin 34918233
Dziś 4251
Poniedziałek 23 maja 2022

 
 

Polska firma zatrudnia pracownika do pracy w Szwecji

 
 

Tekst: Kamil Dybiec

2010.01.06
 

Polski przedsiębiorca może zatrudniać pracowników do pracy w Szwecji. Wyjaśniamy gdzie należy rozliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia dla pracownika, a także gdzie odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

W poprzednich artykułach poruszone zostały zagadnienia dotyczące założenia firmy w Polsce, a także tematyka opodatkowania polskiej firmy świadczącej usługi w Szwecji. Wiele spośród tych przedsiębiorstw to firmy jednoosobowe, niejednokrotnie zdarza się jednak, że zatrudniają one pracowników. Niniejszy tekst poświęcony jest właśnie tematyce zatrudniania przez polskie firmy pracowników do pracy w Szwecji, w szczególności temu jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy konstruowaniu umowy o pracę oraz gdzie należy rozliczyć podatek dochodowy od wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia, a także gdzie odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Polski przedsiębiorca, który świadczy usługi remontowe może zlecać wykonanie niektórych czynności na podstawie umowy o dzieło (często nazywanej umową zleceniem) albo umowy o pracę. Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która zasadniczo różni się od umowy o pracę – jest dużo bardziej elastyczna (np. brak wymogu wypłacania świadczenia chorobowego czy delegacji), przez co jest bardziej korzystna dla przedsiębiorcy.

Należy jednakże pamiętać, że o tym czy mamy do czynienia z umową o pracę czy umową o dzieło decyduje nie nazwa umowy lecz jej treść i sposób wykonywania. Umowa o dzieło w przypadku, kiedy wykonawca wykonuje czynności pod kierownictwem przedsiębiorcy w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym może być zakwalifikowana jako umowa o pracę. Zarówno w przypadku umowy o pracę, jak i umowy o dzieło, to przedsiębiorca będący pracodawcą czy zlecający wykonanie określonych czynności będzie odpowiedzialny za rozliczenie z fiskusem podatku dochodowego należnego od pracownika (wykonawcy), a także zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne.

Miejsce świadczenia pracy

W praktyce, w przypadku umowy o pracę, nie małym problemem może okazać się wskazanie w umowie miejsca świadczenia pracy. Istotne jest to o tyle, że pracodawca zobowiązany jest do zwrotu pracownikowi wydatków związanych z podróżą służbową – wyjazdem poza wskazane w umowie miejsce świadczenia pracy. Przede wszystkim pojawia się wątpliwość czy można wskazać miejsce znajdujące się za granicą, a także jak powinno zostać ono określone – jako miejscowość, region czy może terytorium całego kraju. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – można wskazać miejsce położone poza Polską, np. Sztokholm czy Stockholms Kommun.

Udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie jest już bardziej kłopotliwe. O ile wskazanie Stockholms Kommun jako miejsca świadczenia pracy wydaje się dopuszczalne, o tyle już Svealand albo tym bardziej całego terytorium Szwecji należałoby uznać za niedopuszczalne. Przedsiębiorca świadczący usługi sprzątania na terenie Sztokholmu i w okolicach, który jako miejsce świadczenia pracy wskaże w umowie Stockholms Kommun nie będzie zobowiązany do wypłacania pracownikowi zwrotu kosztów związanych z podróżą służbową.

Warunki pracy

Wskazanie w umowie o pracę miejscowości w Szwecji nie oznacza jednak, że na pracodawcy nie ciążą inne (poza zwrotem kosztów podróży służbowych), obowiązki. W szczególności pracownicy polskiej firmy wykonujący pracę na terenie Szwecji powinni mieć zapewnione warunki pracy nie gorsze niż pracownicy szwedzcy, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnej długości dnia pracy, przerw między pracą, przysługującego urlopu czy minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę. Ze względu na przyjęty w Szwecji system negocjowania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przez związki zawodowe oddzielnie dla różnych branż, ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę może sprawiać kłopoty.

W każdym razie bezpieczne wydaje się przyjęcie wynagrodzenia nie niższego od tego, które miałoby zastosowanie w przypadku nie dojścia do porozumienia ze związkiem.

Gdzie zapłacić podatek dochodowy?

Przedsiębiorca zatrudniający pracownika zobowiązany jest każdego miesiąca do potrącenia odpowiednich kwot tytułem zapłaty podatku dochodowego. W przypadku pracownika polskiej firmy, który wykonuje pracę w Szwecji pojawia się problem gdzie i w jakiej wysokości należy uiścić podatek. W przypadku pracownika mającego miejsce zamieszkania w Polsce (o zasadach dotyczących ustalania miejsca zamieszkania pisaliśmy w poprzednim artykule), jego wynagrodzenie za pracę w Szwecji opodatkowane jest w Polsce, jeżeli:
- w danym roku podatkowym przebywał on w Szwecji przez okres lub okresy nie przekraczające łącznie 183 dni oraz
- wynagrodzenie wypłacane jest przez przedsiębiorcę mającego miejsce zamieszkania w Polsce (polska firma) oraz
- wynagrodzenie nie jest ponoszone przez stałą placówkę (zakład), którą polski przedsiębiorca ewentualnie posiada w Szwecji.

Wszystkie wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie, żeby dochód pracownika mógł być opodatkowany w Polsce na polskich zasadach. W innym przypadku, np. kiedy pracownik przebywał w danym roku podatkowym w Szwecji przez okres 220 dni, polski przedsiębiorca powinien za tego pracownika uiścić podatek dochodowy w Szwecji.

Gdzie odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne?

Za pracownika zatrudnionego w polskiej firmie pracodawca powinien odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce. Sytuacja ta nie ulega zmianie nawet w przypadku wskazania w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy w Szwecji. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji szwedzkie organy podatkowe mogą po pewnym czasie uznać, iż polska firma posiada w Szwecji zakład (stałą placówkę). Skutkowałoby to opodatkowaniem uzyskiwanych przez polską firmę w Szwecji dochodów szwedzkim podatkiem. Mogłoby także skutkować naliczeniem nie odprowadzonych za pracowników w Szwecji składek na ubezpieczenia społeczne.

Zatem w sytuacji, kiedy planujemy zatrudnienie pracowników do pracy w Szwecji na dłuższy okres należy rozważyć wskazanie w umowie o pracę polskiej miejscowości jako miejsca świadczenia pracy i wypłatę pracownikowi odpowiednich delegacji (zwrotu kosztów podróży służbowej, zakwaterowania oraz diety w wysokości 351 sek dziennie). Należy jednakże pamiętać, iż nawet w takiej sytuacji polska firma, jako pracodawca, zobowiązana jest do zapewnienia pracownikowi „szwedzkich” warunków pracy (dotyczy to między innymi minimalnego wynagrodzenia za pracę, długości czasu pracy czy długości urlopu).
 

Kamil Dybiec
PoloniaInfo (2010.01.06)Artykuły w temacie

  Polska firma w Szwecji
     Polska firma w Szwecji - opodatkowanie
     Założenie firmy w Polsce
 


💋💋💋 Para szuka atrakcyjnej dziewczyny do zabaw 💋💋💋 (Sztokholm)
Städ (Haninge)
Glazurnik (Täby)
Sprzątanie (Stockholm)
Szukam 2 pracowników do kostki brukowej (Norsborg )
Praca dla Kafelkarza Göteborg (Goteborg)
Brukarz!! Praca od zaraz! (Skåna)
Montowanie markiz, zaluzji itp (Huddinge)
Więcej

Kastellholmen.
Agnes na szwedzkiej ziemi
Nowy Staw – podróż w przeszłość.
Agnes na szwedzkiej ziemi
4 najpiękniejsze miejsca z kwitnącymi wiśniami w Sztokholmie.
Agnes na szwedzkiej ziemi
'Białe zęby' Zadie Smith - recenzja
Polska Mama Za Granicą
O Szwecji z Waszej perspektywy: Śladami Astrid
Szwecjoblog - blog o Szwecji
Nauczanie języka ojczystego w Szwecji - historia przedmiotu, dane, nauczyciele
Polska Mama Za Granicą
Herman Lindqvist "Przez Bałtyk"
Szwecjoblog - blog o Szwecji


Odwiedza nas 30 gości
oraz 0 użytkowników.


2022-02-05 Polski Stand-up w Sztokholmie: Bartosz Zalewski & Arkadiusz Jaksa https://t.co/GPhwkkIKLz
Wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i dokładnie przetestowane https://t.co/E5sUOUcFxS
Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, otrzymają propozycję szczepionki przeciwko COVID-19. https://t.co/wfDf3ZvTwb
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/ab0UqTsjrU
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/aqbzjleF5Z
Wiecej
Nie ma kozaka nad Polaka- niesamowite
Szwedzki „wstyd przed lataniem” napędza renesans podróży koleją
Katarzyna Tubylewicz: W Sztokholmie to, gdzie mieszkasz, zaskakująco dużo mówi o tym, kim jesteś
Migracja przemebluje Szwecję. Rosną notowania skrajnej prawicy
Szwedka, która wybrała Szczecin - Zaczęłam odczuwać, że to już nie jest mój kraj
Emigracja dała mi siłę i niezależność myślenia


© Copyright 2000-2022 PoloniaInfoNa górę strony