Odwiedzin 31934562
Dziś 84
Niedziela 31 maja 2020

 
 

Kącik praktycznych porad dla imigranta

 
 

Serdecznie zapraszamy Państwa do „Kącika praktycznych porad dla imigranta”. Postaramy się odpowiadać tu na Państwa pytania z dziedziny prawa pracy, prawa konsumenta oraz ubezpieczeń socjalnych w Szwecji. Niestety nie możemy w tej chwili odpowiadać na nowe pytania, zapraszamy jednak do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi wcześniej.


1. Obecnie jestem bez pracy. Gdzie mam sie zgłosić po informacje związane z zasiłkiem i czy w ogóle mi się należy?2. Czy przysługują mi jakieś prawa z tytułu wypadku w pracy?3. Pracodawca wypłacił nam po 7000 koron, chociaż zarobiliśmy po 20 000 koron wg. przepracowanych godzin. Jak mogę odzyskać zarobione pieniądze? 4. Co mówi prawo unijne o świadczeniach rodzinnych i jak się to stosuje w Szwecji? 5. Jak się ubiegać o wypłatę zasiłku na dziecko? 6. Co pracodawca zyskuje a co traci pracownik na „przedłużaniu” umowy przez zwalnianie pracownika i zatrudnianie na nowo? 7. Co się dzieje z pracownikiem gdy zbankrutuje firma?8. Jaka jest procedura załatwienia zasiłku na dziecko i czy można liczyć na nadpłatę za zalegle miesiące?9. Co mam zrobić, aby uzyskać prawo stałego pobytu w Szwecji? 10. Nadpłaciłam 5 tys. koron podatku, które zostaną mi zwrócone. Słyszałam jednak ze oprócz tej kwoty mogę sobie odliczyć rzeczy jak np dojazdy do pracy oraz wynajem mieszkania. 11. Jedna z firm headhunterskich zaproponowała mi prace w Szwecji. Czy będą mi przysługiwać dodatki na dziecko?12. Czy mogę liczyć na dodatek na bezrobotnego męża?13. Czy pensja - 27000 koron to wystarczająca kwota by utrzymać w Szwecji 3 osobową rodzinę?14. Czy w staż pracy wliczany jest też staż przepracowany w Polsce?15. Jestem w początkowych miesiącach ciąży. Jestem zatrudniona na okresie próbnym (6 m-cy). Czy pracodawca może mnie zwolnić czy możliwe, iż przedłuży ze mną umowę?16. Jakie obowiązuje prawo w Szwecji odnośnie sprowadzenia rodziców do tego kraju w ramach łączenia rodzin. Nasz stan majątkowy jest taki, że możemy w Szwecji kupić sobie własny dom. 17. W lipcu planuję się zwolnić. Jak wygląda sprawa urlopu, czy tak jak w Polsce mam prawo do proporcjonalnego urlopu? 18. Szwedzki kontrahent zalega mi kilkaset tysięcy koron. Czy mogę się ubiegać o interwencję u komornika, czy też pozostaje mi tylko droga sądowa?19. Mój szwagier pracuje w Szwecji. Czy on w takim razie ma ubezpieczenie?20. Szef twierdzi, że mają ubezpieczenie, że mają płacone składki emerytalne. Zostaje im pobierany co miesiąc podatek w wysokości 25%. Za poprzedni rok nie dostali rozliczenia rocznego. Czy będąc na takim progu podatkowym je dostaną?
1. Pan Krzysztof pisze: Pracowałem w firmie budowlanej szwedzkiej przez ostanie półtora roku po czym dostałem wypowiedzenie. Obecnie jestem bez pracy posiadam mieszkanie za które mam nie mały czynsz. Gdzie mam sie zgłosić po informacje związane z zasiłkiem i czy w ogóle mi się należy?

- Nie wiem, na jakiej podstawie otrzymał Pan prawo pobytu w Szwecji. Jeżeli zostało one wydane jedynie w związku z podjęciem przez Pana pracy zarobkowej, to zgodnie z prawem unijnym jest ono ważne tak długo dopóki ma Pan wystarczające środki materialne na swoje utrzymanie. W tym wypadku zasiłek z opieki społecznej tzw. socjalny Panu nie przysługuje. Jeżeli jednak prawo pobytu zostało wydane Panu na podstawie t.zw. łączenia rodzin t.zn faktu małżeństwa lub konkubinatu z osobą posiadającą obywatelstwo szwedzkie lub prawo stałego pobytu w Szwecji, to ma Pan prawo do zasiłku socjalnego. Jego wysokość zależy od dochodów całej rodziny. W celu jego uzyskania należy się skontaktować z najbliższym biurem opieki społecznej (Socialkontor). Być może ma Pan na myśli rekompensatę z tytułu utraty zarobków, potocznie nazywaną zasiłkiem dla bezrobotnych, wypłacaną przez kasę bezrobocia. Ta pomoc przysługuje jedynie członkom kasy bezrobocia (Arbertslöshetskassa) i nie ma związku z prawem pobytu. W celu uzyskania takiej rekompensaty należy skontaktować się ze swoją kasą bezrobocia.

2. Miałem wypadek przy pracy - zerwały się pode mną schody w budynku. Spadając ogromnie się poobijałem i okaleczyłem mięśnie uda. W szpitalu nie stwierdzono złamań, jednak otrzymałem 18 dni zwolnienia z pracy. Jestem zatrudniony na umowę stałą, posiadam szwedzki numer personalny. Moje pytanie brzmi: czy przysługują mi jakieś prawa z tytułu wypadku w pracy?

- W okresie pozostawania na zwolnieniu należy się Panu wynagrodzenie chorobowe. Pierwszy dzień jest niepłatny a za dalsze otrzyma pan wynagrodzenie w wysokości 80% normalnego wynagrodzenia. Za dzień 1-14 płaci pracodawca a za następne Kasa Chorych. Trzeba tam jednak wysłać zgłoszenie o niezdolności do pracy. Każdy wypadek w pracy powinien być zgłoszony do Kasy chorych. Znajdzie Pan odpowiednie blankiety na Internecie. Zgłoszenie takie potwierdza pracodawca. Niektórzy pracodawcy maja wykupione dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników i wówczas można uzyskać nawet 100% utraconych zarobków. W branży budowlanej taką firmą ubezpieczeniowa jest AFA lub FORA. Bliższe informacje znajdzie pan na stronie internetowej http://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/arbskada/

3. Latem tego roku zaproponowano mi i mojemu bratu pracę w Szwecji w firmie budowlanej. Zgodnie z propozycją pracodawcy założyłem w Polsce własną działalność gospodarczą. Kontrakt, który podpisałem przewidywał, że jako firma będę zarabiał 80 koron na godzinę. Pracodawca zbywał mojego brata twierdząc, że podpisze z nim kontrakt dopiero po sprawdzeniu go zawodowo. Gdy minął miesiąc i mieliśmy jechać do domu na urlop, pracodawca wypłacił nam po 7000 koron, chociaż zarobiliśmy po 20 000 koron wg. przepracowanych godzin. Zobowiązał się, że do 20.11 wyśle nam resztę zaległych pieniędzy, ale nie uczynił tego do tej pory. Umowa między mną a pracodawcą nie została rozwiązana, ponieważ nie było mnie stać na wyjazd do szwedzkiego pracodawcy. Jak mogę odzyskać zarobione pieniądze?

- Nie wiem czy brat pana pracował jako firma, czy jako osoba prywatna. Firma, która ma udokumentowane zadanie t.zn. umowę może zgłosić swoje żądania do komornika. Można to zrobić listownie. Taka usługa kosztuje jedynie 300 koron. Nie mieszkając w Szwecji najlepiej mieć tutaj osobę władającą językiem szwedzkim, która pilnowałaby tej sprawy i kontaktowała się z komornikiem. Osoba prywatna nawet bez pisemnej umowy o pracę może dochodzić swych roszczeń poprzez adwokata. Koszty adwokata w przypadku złej sytuacji ekonomicznej pokrywa w ponad 90% państwo szwedzkie. Adwokat szwedzki może załatwić tłumacza. Proponuję zajrzeć na następujące strony internetowe:
http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____736.aspx
http://www.dom.se/templates/DV_InfoPage____741.aspx
Strona internetowa komornika to: http://www.kronofogden.se/k....5191.html

4. Co mówi prawo unijne o świadczeniach rodzinnych i jak się to stosuje w Szwecji?

- Przepisy zalecają koordynacje świadczeń wypłacanych na to samo dziecko między różnymi krajami Unii. W związku z tym rodzina nigdy nie może być pozbawiona takich świadczeń albo otrzymywać podwójne wypłaty. Pierwszym płatnikiem tych świadczeń jest zawsze jeden kraj, ale jeśli te świadczenia są wyższe w drugim kraju, to ten drugi kraj wypłaca odpowiedni dodatek. To znaczy, ze rodzina osoby pracującej na własny rachunek lub zatrudnionej w Szwecji z reguły dostaje w sumie najwyższe świadczenie zagwarantowane prawem szwedzkim.

5. Jak się ubiegać o wypłatę zasiłku na dziecko?

- Podejmując pracę na własny rachunek czy też zatrudnienie w Szwecji należy samemu zarejestrować się w lokalnym oddziale Kasy chorych (Försäkringskassa). Tam wypełniając blankiet zgłoszenia należy w odpowiedniej rubryce wpisać dane współmałżonka (partnera) oraz dzieci. Jeżeli dziecko ma szwedzki pesel, to Försäkringskassa sama automatycznie załatwi dalsze formalności. Jeżeli dziecko i drugie z rodziców mieszkają w Polsce konieczne jest dostarczenie:

  • aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub kserokopię aktu uwierzytelnioną przez instytucję wystawiającą dokument.
  • aktu małżeństwa lub kserokopię aktu uwierzytelnioną przez instytucję wystawiającą dokument.
  • poświadczenie zameldowania dla wszystkich członków rodziny. Jest to wazne szczegolnie jesli rodzice nie maja slubu.


Försäkringskassa wydaje następnie formularz z tak zwanej serii "E400", który należy wypełnić i odesłać do odpowiedniego urzędu w Polsce. W Szwecji zazwyczaj Försäkringskassa sama odsyła formularz do Polski, lecz wnioskujący może też to zrobić osobiście. Wypełniony formularz jest przesyłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej funkcjonującego w województwie, w którym mieszka rodzina, na którą świadczenie się należy, a Ośrodki Polityki Społecznej w ciągu trzech miesięcy weryfikują nadesłane wnioski i odsyłają je z powrotem do Szwecji. Ubiegający się o świadczenie nie ponosi przy tym żadnych kosztów ani opłat.

Dodatkowe informacje są zawarte w broszurze wydanej przez Försäkringskassa: „Familjeförmåner inom EU” lub bezpośrednio w specjalnym oddziale Försäkringskassa - EU kontor tel. centrala: 0771 524012, codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00

6. Pracowałem przez rok w jednej firmie gdzie sukcesywnie miałem przedłużaną umowę. W październiku minął rok, a z dniem pierwszego grudnia dostałem wypowiedzenie, po czym z powrotem mnie przyjęto. Pracowałem i pracuje niby cały czas na warunkach szwedzkich, drugą umowę dostałem na pół roku. Chciałem się dowiedzieć czy po pierwszym zwolnieniu należy mi się jakąś odprawa? Co pracodawca zyskuje a co traci pracownik na takim „przedłużaniu” umowy, gdy się go zwalnia i potem zatrudnia na nowo?

- Pracodawca ma prawo zaproponować nowym pracownikom umowę na określony okres zatrudnienia ( szw. tidsbegränsad visstidsanställning). Takie umowy można stosować maks. przez dwa lata w trakcie 5 lat. Jeżeli okres pracy tego samego pracodawcy został przekroczony, zatrudnienie na czas określony zostaje automatycznie zmienione w zatrudnienie na stałe.

Zatrudnienie na czas określony daje pracodawcy możliwość zaspokojenia tymczasowego zapotrzebowania na pracowników. Pracodawca nie musi się tłumaczyć z powodów angażowania pracownika na czas określony. Ma on takie prawo maks. do dwóch lat.

Zatrudnienie pracowników na czas określony pozwala pracodawcy na unikniecie strat w przypadku gdyby nie miał odpowiedniej ilości zleceń a pracownicy byliby zatrudnieni na stale (koszty). W momencie gdy zmniejsza mu się zapotrzebowanie na pracowników może nie przedłużyć umowy i w większej części nie obowiązują go prawa zwarte w prawie pracy (Lagen om anställningsskydd).

Istotną informacja jest fakt, ze zatrudnienie na czas określony nie może zostać przerwane przed czasem przez którąkolwiek ze stron bez obopólnej zgody na to. Umowa musi dobiec końca, aby zerwać współpracę. Dotyczy to obydwu stron – pracownika i pracodawcy.

7. Co się dzieje z pracownikiem i w jaki sposób jest chroniony w przypadku gdy zbankrutuje firma, w której jest zatrudniony. Przykładowo; co się dzieje z pracownikami zatrudnionymi na okres próbny?

- Państwowa gwarancja wypłaty (szw. Statlig lönegaranti) jest czynnikiem chroniącym pracowników, gdy pracodawca zbankrutuje lub rozpocznie rekonstrukcje firmy. Pracodawca nie jest zwolniony ze wszystkich obowiązków ze względu na bankructwo i jest wciąż zobowiązany np. do wydania świadectwa pracy i wypłacenia należnych wypłat i zwrócenia innych kosztów. Ale i tutaj istnieją ograniczenia. M.in. zwracane mogą być zaległe wypłaty, należne za prace wykonana nie wcześniej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem bankructwa w sadzie okręgowym. (szw. tingsrätten). Pracodawca powinien wypłacić także pieniądze z tytułu rozwiązania umowy o prace (odszkodowanie) [uppsägningslön]. Czas za który należy się kompensata jest regulowany prawem pracy (Lagen om anställningsskydd) i jest zależny od czasu przepracowanego w firmie. Kompensacja obejmuje także emerytury. Pracownik zatrudniony na okres próbny ma również prawo do kompensacji wg ww., natomiast czas, za który zostaną zwrócone pieniądze z tytułu rozwiązania umowy o prace, jest krótszy.

Część, która przewyższa poczwórna kwotę „podkładową” [szw. prisbasbelopp] (index państwowy ustalany co roku) nie jest kompensowana przez państwową gwarancje wypłaty. Przykładowo w 2008 jest to kwota 41 000 SEK. Zgodnie z tym maksymalna możliwą kwota kompensacji to 164 000 SEK.

Jeżeli w czasie bankructwa firmy posiada ona większe środki jest możliwe uzyskanie większej kompensacji.

Gdy pracodawca zbankrutuje, pracownik powinien zwrócić się do komornika zajmującego się bankructwem tej konkretnej firmy. Aby odnaleźć właściwego komornika należy zwrócić się do sądu okręgowego (szw tingsrätten) lub do jednostki nadzorującej bankructwo [Kronofogdemyndigheten].

8. Mam pytanie dotyczące zasiłku dla dzieci tzn. barnbidragu? Jestem w Szwecji z rodzina od 6-mc. Starsza córka chodzi do szkoły, młodsza do przedszkola. Niedawno skompletowałem wszystkie dokumenty związane z pobytem w Szwecji. Jaka jest procedura załatwienia tego zasiłku i czy można liczyć na nadpłatę za zalegle miesiące począwszy od momentu zgłoszenia mojej rodziny w skatteverket?

- Żeby dostać zasiłek dla dzieci trzeba być zarejestrowanym w Försäkringskassan. Należy pobrać i wypełnić przeznaczony do tego formularz i osobiście doręczyć go do Försäkringskassan razem z zaświadczeniem, ze podobny zasiłek nie jest płacony w tym samym czasie w Polsce. Należy również posiadać prawo pobytu w Szwecji (uppehållsrätt). Nadpłata za zaległe miesiące jest możliwa od czasu zarejestrowania w Försäkringskassan. Na podstawie danych, które mam nie jest możliwa bardziej szczegółowa odpowiedz na zadane pytanie. Proponuję wizytę, w Försäkringskassan i rozmowę z pracownikiem o swoim indywidualnym przypadku.

9. Co mam zrobić, aby uzyskać prawo stałego pobytu w Szwecji? Przyjechałem do Szwecji w 2004 roku. Początkowo nie miałem pracy, uczyłem sie języka. W 2005 roku założyłem w Szwecji własna firmę i zacząłem pracować. Otrzymałem prawo pobytu związane z praca i numer ewidencyjny. W 2007 podjąłem prace dodatkowa w innej firmie i w lutym, w tejże firmie, dostałem stałe zatrudnienie.

- Prawo do stałego pobytu w Szwecji nabywa się po pięciu latach nieprzerwanego , legalnego zamieszkania w Szwecji. Zaświadczenie o nabyciu prawa pobytu stałego wydaje na życzenie zainteresowanego urząd migracyjny (Migrationsverket). Informacja znajduje się na stronie internetowej tego urzędu.

10. Nadpłaciłam 5 tys. koron podatku, które zostaną mi zwrócone. Słyszałam jednak ze oprócz tej kwoty mogę sobie odliczyć rzeczy jak np dojazdy do pracy oraz wynajem mieszkania. W 2007 r. miałam i utrzymywałam mieszkanie w Polsce a tu w Szwecji wynajmowałam. Czy w związku z tym mogę sobie odliczyć mieszkanie w Szwecji? Słyszałam również ze jeśli nie odliczałam sobie nic w ostatnich 3 latach podatkowych w poprzednich deklaracjach to mogę to teraz wszystko odliczyć?

- Prawo do odpisów jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Nie znam pani sytuacji, ale dokładną informacje znajdzie pani w moim artykule pt. „Deklaracja podatkowa 2008 – Nie zapomnijcie o odpisach!!!”.

Odpisy może pani robić w zasadzie tylko wtedy, jeżeli pracowała pani w Szwecji ponad 183 dni w ciągu roku zarobkowego. To oznacza, że miała pani obowiązek rozliczyć sie ze wszystkich dochodów (również tych, które uzyskała pani poza Szwecją) w Szwecji. W związku z tym myślę, że powinna pani zażądać odpisów za zeszły rok. Może pani to nadal zrobić, bo wniosek o ponowne obliczenie należnego podatku można wysłać do urzędu skarbowego do końca piątego roku po roku składania deklaracji. To znaczy, że np deklarację za rok 2007 można korygować do końca 2012 roku. Podanie o ponowne rozliczenie deklaracji składa się do urzędu, który wydał poprzednią decyzję. Należy to zrobić pisemnie. Można wykorzystać do tego gotowy formularz znajdujący się na stronie internetowej urzędu skarbowego (Skatteverket). Nosi on nazwę: Begäran om omprövning (SKV 6891).
Niech pani również sprawdzi , czy odpis podstawowy (grundavdrag) został naliczony prawidłowo. Należy się on pani od 1 marca, czyli za 10 miesięcy zeszłego roku.
Sposób naliczania znajdzie pani na 27 stronie tegorocznej broszury „Dags att deklarera”.


11. Jestem lekarzem stomatologiem. Jedna z firm headhunterskich zaproponowała mi prace w Szwecji. Na początek zatrudnienie tymczasowe (6 m-cy) , które maja być odpowiednikiem stażu lekarskiego, po czym mam otrzymać umowę - kontrakt na 3 lata z możliwością przedłużenia. Jaki będzie mój status w Szwecji? Czy będą mi przysługiwać dodatki na dziecko?

- Po przyjeździe do Szwecji otrzyma pani numer personalny (szwedzki PESEL) i po zarejestrowaniu swojego prawa pobytu i pracy w urzędzie migracyjnym (Migrationsverket), otrzyma pani prawo pobytu i pracy na dłuższy okres. Warunkiem korzystania z tego prawa jest posiadanie źródła utrzymania. Po pięciu latach nieprzerwanego, legalnego zamieszkania w Szwecji nabywa się prawo do stałego pobytu w Szwecji. W czasie zamieszkania i pracy w Szwecji ma pani prawo do zasiłku oraz innych świadczeń na dziecko (np. wynagrodzenie za opiekę nad chorym lub zdrowym dzieckiem).

12. Czy mąż wychowujący dziecko będzie mógł liczyć (a dokładniej czy ja mogę liczyć) na dodatek na bezrobotnego męża?

- Na bezrobotnego męża nie ma dodatku. Wychowaniem dzieci zajmują się w Szwecji przedszkola. Mąż może skorzystać z części (maksymalnie 420) przysługujących rodzicom 480 dni na opiekę nad zdrowym dzieckiem (föräldrapenning). Ponieważ mąż pani nigdy nie pracował w Szwecji otrzyma on najniższą stawkę, czyli 180 koron przed podatkiem. Bliższe informacje na ten temat znajdzie pani w artykułach "Świadczenia rodzinne w Szwecji" część I i część II oraz na stronie internetowej szwedzkiego zakładu ubezpieczeń społecznych www.forsakringskassan.se/sprak/pol/

13. Czy proponowana pensja - 27000 koron a następnie około 35 tys. koron to wystarczająca kwota by utrzymać w Szwecji 3 osobową rodzinę?

- Pensja 27 000 koron brutto oznacza około 18 000 koron netto, a 35 000 około 23 000 koron. Nie wiem, jaki prowadzi pani styl życia, ale przykładowo czynsz za odpowiednie mieszkanie wynosi w Szwecji od 4500 koron miesięcznie. Wszystko zależy od wielkości miasta i dzielnicy. Proponowane pani zarobki powinny w zupełności wystarczyć 3 osobowej rodzinie. Radzę jednak, aby i mąż pomyślał o podjęciu pracy. Rodziny z jednym żywicielem należą w Szwecji do rzadkości.

14. Czy w staż pracy wliczany jest też staż przepracowany w Polsce czy muszę pracować tam 30 lat żeby mieć prawa emerytalne?

- Szwedzkie przepisy emerytalne są zupełnie inne niż polskie. Na emeryturę przeznaczona jest część tzw. opłat socjalnych płaconych przez pracodawcę. Każdy ma wypłacaną emeryturę od momentu ukończenia 65 roku życia. Jej wysokość zależy od kwoty uskładanej w okresie aktywności zarobkowej, czyli że nawet krótki okres pracy w Szwecji, będzie podstawą do wypłaty pewnej części emerytury. Staż pracy jest tu nieistotny.

15. Dopiero zaczęłam pracę i jestem na okresie próbnym (6 m-cy). Jestem w początkowych miesiącach ciąży. Czy pracodawca może mnie zwolnić czy możliwe, iż przedłuży ze mną umowę? Jeżeli nie przedłuży umowy to czy przysługuje mi zasiłek z racji półrocznego okresu zatrudnienia?

- Nie wiem, jak zachowa się pani pracodawca. Dalsza pomoc ekonomiczna zależy od tego na jakiej podstawie przebywa pani w Szwecji oraz, czy jest pani członkiem jakiejś kasy dla bezrobotnych. Zasiłek z tytułu przepracowanego okresu nie przysługuje pani, ale jeżeli pani partner pracuje w Szwecji i jest pani na jego utrzymaniu, to otrzyma pani zasiłek na opiekę nad dzieckiem z zakładu ubezpieczeń społecznych (Försäkringskassan )

16. Jakie obowiązuje prawo w Szwecji odnośnie sprowadzenia rodziców do tego kraju w ramach łączenia rodzin. Córka moja i zięć maja podwójne obywatelstwo polsko- szwedzkie. Mąż ma 64 lata i jest na emeryturze a ja obecnie jestem na jego utrzymaniu i emeryturę swoja otrzymam za 5lat jak skończę lat 60. Nasz stan majątkowy jest taki, że możemy w Szwecji kupić sobie własny dom.

- Prawo, o które pani pyta nie ma zastosowania w waszej sytuacji. Mogą z niego skorzystać jedynie rodzice, którzy są ekonomicznie uzależnieni od dzieci mieszkających w Szwecji. Muszą oni wówczas przedstawić dowody otrzymywania regularnej pomocy ekonomicznej od swoich dzieci. Państwo podlegacie ogólnym przepisom regulującym osiedlanie się na terenie unii. Jako obywatele unii macie prawo przebywać na terenie Szwecji tak długo, dopóki macie środki do utrzymania np. emerytura z Polski lub majątek. Prawo do pobytu należy zarejestrować w urzędzie migracyjnym (Migrationsverket) najpóźniej do 3 miesięcy po wjeździe na teren Szwecji. Należy przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie źródła utrzymania.

17. Jestem zatrudniona w szwedzkiej firmie od października 2007, umowę mam zawarta go 31 grudnia 2010. W lipcu planuję się zwolnić. Jak wygląda sprawa urlopu, czy tak jak w Polsce mam prawo do proporcjonalnego urlopu?

- Wynagrodzenie za urlop wynosi w Szwecji 12% otrzymanych w ciągu roku zarobkowego dochodów i związana jest z prawem do 25 dni urlopu. Ten kto kończy pracę ma prawo do wypłaty całej należności za urlop.

18. Moja firma deleguje pracowników do pracy w Szwecji. Odbywa się to na podstawie podpisanych kontraktów. Niedawno znalazł się jeden nieuczciwy szwedzki kontrahent, który zalega mi kilkaset tysięcy koron. Czy na podstawie podpisanego kontraktu i wystawionych faktur mogę się ubiegać o interwencję u komornika, czy też pozostaje mi tylko droga sądowa.

- Radziłabym najpierw oddać sprawę do komornika. On skontaktuje się z nieuczciwym klientem i jeżeli ten nie będzie chciał oddać pieniędzy, to komornik, po zapytaniu o Pana zgodę, przekaże sprawę do sądu.

19. Mój szwagier pracuje w Szwecji. Miał wypadek tzn. wpadł mu opiłek do oka i musiał jechać do okulisty i pojawił się problem, musiał zapłacić 1250 koron. Czy on w takim razie ma ubezpieczenie? Szef się tłumaczy, że w Polsce może się ubiegać o zwrot tych pieniędzy ale do kogo się zgłosić?

- W Szwecji każdy pracujący ma prawo do opieki lekarskiej, nawet jeśli nie zdążył zarejestrować się w zakładzie ubezpieczeń społecznych. Nie bardzo rozumiem, dlaczego szwagier zapłacił lekarzowi. Podanie numeru personalnego lekarzowi jest wystarczającym dowodem prawa do opieki lekarskiej w Szwecji. Jedynym wytłumaczeniem może być to, że szwagier i jego koledzy nie są nigdzie ubezpieczeni. Nie sądzę, aby szwagier otrzymał zwrot zapłaconej sumy w Polsce. Radzę, aby porozmawiał w tej sprawie z pracodawcą, zażądał od niego zwrotu poniesionych kosztów i w razie odmowy również zwrócił się w tej sprawie do sądu. Jeszce raz podkreślam, że należy zawsze żądać pisemnej umowy o pracę.

20. Mój szwagier i paru jego kolegów pracuje w Szwecji. Szef twierdzi, że mają ubezpieczenie, że mają płacone składki emerytalne. Zostaje im pobierany co miesiąc podatek w wysokości 25%. Za poprzedni rok nie dostali rozliczenia rocznego. Czy będąc na takim progu podatkowym je dostaną?

- Szef pani szwagra jest prawdopodobnie oszustem. Jeżeli firma jest zarejestrowana w Szwecji, to ma ona obowiązek dać pracownikowi do końca stycznia rozliczenie za ubiegły rok. Jeżeli szwagier pracował w Szwecji krócej niż 183 dni w roku kalendarzowym, to może zapłacić szablonowy podatek 25% lub rozliczyć się jak inni mieszkańcy Szwecji, tzn. zaliczkowo wyższy podatek, ale również odpowiednie odpisy. Jeżeli pracuje w Szwecji ponad 183 dni w ciągu roku zarobkowego, to ma obowiązek rozliczyć się ze wszystkich dochodów w Szwecji (również tych, które uzyskał poza Szwecją). W każdym razie musi dostać rozliczenie za cały rok a także, co miesiąc specyfikację każdej wypłaty. Jeżeli szef pobiera szwagrowi podatek i nigdzie go nie wpłaca, to szwagier i jego koledzy powinni zgłosić sprawę do sądu o zwrot przywłaszczonego podatku. Istnieje bowiem ryzyko, że szwedzki urząd skarbowy zażąda od szwagra jeszcze raz zapłacenia podatku od sumy wypłaconej przez firmę. Szwagier pracując w Szwecji musi mieć szwedzki numer personalny. Oprócz tego powinien sam zarejestrować się w szwedzkim zakładzie ubezpieczeń społecznych (Försäkringskassa). Jest to ważne ze względu na inne świadczenia przysługujące polakom pracującym w Szwecji np zasiłek na dzieci. Taką umowę pracodawca musi przedstawić w ciągu 1 miesiąca po podjęciu pracy przez pracownika. Mając umowę łatwiej jest dochodzić swoich praw w sądzie.
Przewodnik szwecja.pl
Odwiedza nas 20 gości
oraz 4 użytkowników.


2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/ab0UqTsjrU
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/aqbzjleF5Z
Michał Wiśniewski i Classic w Göteborgu - relacja https://t.co/9sIesWFphe
2019-12-08 Jarmark bożonarodzeniowy https://t.co/3z0VBnT3vU
2019-12-06 Jarmark bożonarodzeniowy https://t.co/eJB5dWRUE7
Wiecej
Koronawirus, zachowanie, uwagi,profiliktyka
Czesc szukasz rozkoszy?
Przeprowadzka emeryta do szwecji
Szwedzki „wstyd przed lataniem” napędza renesans podróży koleją
Katarzyna Tubylewicz: W Sztokholmie to, gdzie mieszkasz, zaskakująco dużo mówi o tym, kim jesteś
Migracja przemebluje Szwecję. Rosną notowania skrajnej prawicy
Szwedka, która wybrała Szczecin - Zaczęłam odczuwać, że to już nie jest mój kraj
Emigracja dała mi siłę i niezależność myślenia


© Copyright 2000-2020 PoloniaInfoNa górę strony