Chorus Polonicus Gotheborgensis

Występy chóru w kościele na Angered


Występy z okazjii koncertu chopinowskiego