Information om Språk, Kultur och Marknad programmet


 
2002.03.23
 

Informacja przysłana jesienią 2001 roku przez doc. Janusza Korka.


Hej!

Vid Södertörn Högskola planerar man starta ett polskt SKM (Språk Kultur Marknad)program från och med HT 2002. För att kunna fatta beslut i frågan vill man undersöka om det finns redan utbildade polonister eller personer som studerar polska språket och som är intresserade av ett sådant program. Här följer en kort beskrivning av programmet:

Språk, kultur och marknad

inriktning franska, ryska, spanska tyska eller polska. Kandidat- eller magisterexamen 140/180 poäng

Centrala campus i Flemingsberg

Med dina studier i Företagsekonomi, Språk och Etnologi blir du ekonom med inriktning på internationell marknad.

Det blir allt viktigare att den som ägnar sig åt internationell verksamhet utvecklar en speciell kompetens att hantera kulturmöten. För att bli framgångsrik i detta behövs kunskaper om kulturellt betingade attityder, värderingar och sedvänjor.

Men det räcker naturligtvis inte. Man måste också ha gedigna kunskaper i respektive språk. Veta hur man marknadsför varor och tjänster i olika kulturer. Veta vilka regler som gäller och vilka behov som finns.

Du får en mångvetenskaplig och mångsidig kandidatexamen, användbar i Sverige och utomlands.

Alla fem språkinriktningarna förbereder dig för verksamhet inom: större internationellt verksamma företag och förvaltningar små och medelstora företag i export- och importbranschen serviceföretag, t ex inom turistbranschen internationella organisationer och biståndsprojekt forskningsprojekt

Programmet ger behörighet till forskarutbildning.

Utbildningen är mångvetenskaplig och omfattar tre ämnen: Examensämnet Företagsekonomi minst 60 poäng, Språk 60 poäng (förutom på språkinriktning polska; se nedan) och Etnologi 20 poäng. Ämnena varvas med varandra under sju terminer och integreras alltmer mot slutet av utbildningen. Under senare delen av utbildningen förväntas du studera en termin vid ett utländskt utbytesuniversitet. Vi kan hjälpa dig med detta bl a genom Erasmus/Socrates-programmen.

Företagsekonomin behandlar marknadsföring med ett internationellt perspektiv. Övriga avsnitt omfattar redovisning, organisation, finansiering etc. Delar av detta läser du vid ett utländskt universitet.

För språkstudierna i franska, spanska, tyska och polska krävs förkunskaper. Ryska börjar på nybörjarnivå. Träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet integreras i samtliga delkurser. För att öka den språkliga medvetenheten och språkkompetensen studeras grammatik och det företagsekonomiska språket systematiskt. Det valda språkområdets kultur och historia studeras med hjälp av aktuella tidningsartiklar, TV-program, film och skönlitteratur. Jämförelser med det svenska samhället är en grundläggande princip.

För tillträde till den polska inriktningen krävs förkunskaper i polska motsvarande 40 högskolepoäng. Studiegången blir därmed något kortare än i övriga inriktningar. I början studerar du bara ekonomi och etnologi. Språkutbildningen ligger på påbyggnadsnivå och inriktas på fack- och presspråk samt landets kultur och ekonomisk historia.

Etnologin ger dig grundläggande kunskap om människors liv i skiftande samhälls- och tidsmiljöer. Studierna är inriktade mot frågor om etnicitet, mångfald , migration och genus.Om du är intresserad svara omgående per e-mail,

janusz.korek@sh.se

Antalet intresserade kan avgöra om programmet startas !!!
 

PoloniaInfo (2002.03.23)Artykuły w temacie

  Studia z myślą o kontaktach szwedzko-polskich
     Szeroki wachlarz możliwości
 

© Copyright 2000-2022 PoloniaInfoNa gr strony