Odwiedzin 34918101
Dziś 4119
Poniedziałek 23 maja 2022

 
 

Wybory prezydenckie 2015 - w Szwecji wygrał Paweł Kukiz!

 
 

 
2015.05.11
 


Wybory w Sztokholmie. Fot. Michał Dzieciaszek

Polacy w Szwecji zagłosowali w wyborach na Prezydenta RP. Głosowanie odbywało się w Sztokholmie, Göteborgu i Malmö. We wszystkich trzech miastach najlepszy wynik uzyskał Paweł Kukiz.

***

Obejrzyj nasz fotoreportaż ze Sztokholmu i Göteborga!
Wybory Prezydenta RP w Szwecji - I tura - fotoreportaż
Fot. Michał Dzieciaszek (Sztokholm), Piotr Korytowski (Göteborg).
***

W Szwecji wygrał Paweł Kukiz!

We wszystkich trzech obwodach głosowania na terenie Szwecji wygrał Paweł Kukiz przed Bronisławem Komorowskim i Andrzejem Dudą.

Wyniki wyborów na terenie całej Szwecji po zsumowaniu wyników z poszczególnych obwodów:

1. Paweł Kukiz – 1186 głosów (35,5 %)
2. Bronisław Komorowski – 998 (29,9 %)
3. Andrzej Duda – 712 (21,3 %)
4. Janusz Korwin-Mikke – 198 (5,9 %)
5. Małgorzata Ogórek – 62 (1,9 %)
6. Janusz Palikot – 60 (1,8 %)
7. Grzegorz Braun – 58 (1,7 %)
8. Marian Kowalski – 31 (0,9 %)
9. Jacek Wilk – 12 (0,4 %)
10. Paweł Tanajno – 10 (0,3 %)
11. Adam Jakubas – 9 (0,3 %)

Oddanych głosów ważnych: 3336

Wyniki wyborów w obwodzie głosowania z siedzibą komisji w Sztokholmie:

Paweł Kukiz – 852 głosów (35,7 %)
Bronisław Komorowski – 727 (30,5 %)
Andrzej Duda – 491 (20,6 %)
Janusz Korwin-Mikke – 153 (6,4 %)
Małgorzata Ogórek – 42
Grzegorz Braun – 39
Janusz Palikot – 38
Marian Kowalski – 24
Paweł Tanajno – 7
Adam Jakubas – 7
Jacek Wilk – 6

Oddanych głosów ważnych: 2386

W wyniki obwodu sztokholmskiego wliczonych jest też 488 głosów oddanych w głosowaniu korespondencyjnym z terenu całej Szwecji.

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 173 z siedzibą w Sztokholmie opublikowany na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie.


W Sztokholmie chętnych było tak dużo, że aby oddać głos we wczesnych godzinach popołudniowych trzeba było czekać ok. półtorej godziny. Fot. Michał Dzieciaszek

Wyniki wyborów w obwodzie głosowania z siedzibą komisji w Göteborgu:

Paweł Kukiz – 191 głosów
Bronisław Komorowski – 151
Andrzej Duda – 114
Janusz Korwin-Mikke – 23
Grzegorz Braun – 10
Małgorzata Ogórek – 10
Janusz Palikot – 8
Marian Kowalski – 5
Jacek Wilk – 4
Paweł Tanajno – 3
Adam Jakubas – 2

Oddanych głosów ważnych: 521

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 175 z siedzibą w Göteborgu opublikowany na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie.

Wyniki wyborów w obwodzie głosowania z siedzibą komisji w Malmö:

Paweł Kukiz – 143 głosów
Bronisław Komorowski – 120
Andrzej Duda – 107
Janusz Korwin-Mikke – 22
Janusz Palikot – 14
Małgorzata Ogórek – 10
Grzegorz Braun – 9
Marian Kowalski – 2
Jacek Wilk – 2
Paweł Tanajno – 0
Adam Jakubas – 0

Oddanych głosów ważnych: 429

Protokół wyników głosowania w obwodzie nr 174 z siedzibą w Malmö opublikowany na stronie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie.


Wybory w Göteborgu. Fot. Piotr Korytowski

Całościowe wyniki pierwszej tury wyborów ukształtowały się w następujący sposób: Andrzej Duda (34,76 %), Bronisław Komorowski (33,77 %), Paweł Kukiz (20,8 %), Janusz Korwin-Mikke (3,24 %), Małgorzata Ogórek (2,38 %), Adam Jarubas (1,6 %), Janusz Palikot (1,42 %). Pozostali kandydaci otrzymali poniżej 1 procenta głosów. Frekwencja wyniosła 48,96 proc.

***

II tura

Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganych 50 procent głosów. W związku z tym dojdzie do drugiej tury wyborów, w której zmierzą się Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. Odbędzie się ona 24 maja 2015.

Aby wziąć udział w głosowaniu na terenie Szwecji należy zgłosić się do spisu wyborców.

Osoby, które zgłosiły się do spisu wyborców przed pierwszą turą, nie muszą tego robić ponownie. Powinny jednak głosować w tym samym miejscu i w ten sam sposób (w lokalu/korespondencyjnie) co poprzednio. Jeśli chcą zmienić miejsce lub sposób głosowania powinny postąpić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na dole strony.

Osoby, które nie były zgłoszone do spisu wyborców przed pierwszą turą, mogą to zrobić do dnia 21 maja 2015 w przypadku głosowania w lokalu wyborczym lub 14 maja 2015 w przypadku głosowania korespondencyjnego. Informacja jak dokonać zgłoszenia do spisu wyborców znajduje się poniżej.

***
***
***

INFORMACJE PONIŻEJ DOTYCZĄ OSÓB, KTÓRE NIE ZGŁOSIŁY SIĘ DO SPISU WYBORCÓW PRZED PIERWSZĄ TURĄ ALBO ZAMIERZAJĄ ZMIENIĆ SPOSÓB LUB MIEJSCE GŁOSOWANIA.


Najprostszy sposób zgłoszenia się do spisu wyborców

Podobnie jak w latach poprzednich MSZ przygotowało elektroniczny system rejestracji wyborców. Wyborcy mogą dokonać rejestracji pod adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl

(UWAGA! Możliwość zgłaszania się do spisu zostanie otwarta dopiero po oficjalnym ogłoszeniu II tury wyborów)

Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie zachęca do korzystania z elektronicznego sposobu rejestracji, jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego.


***

Podział Szwecji na obwody głosowania

Szwecja została podzielona na 3 obwody głosowania:
 • Obwód nr 173 z siedzibą komisji w Sztokholmie, dla osób, których kod pocztowy zaczyna się na: 10-19 oraz 58-98. Adres siedziby komisji: Wydział Konsularny Ambasady RP, Prästgårdsgatan 5, Sundbyberg

 • Obwód nr 174 z siedzibą komisji w Malmö, dla osób, których kod pocztowy zaczyna się na: 20-39. Adres siedziby komisji: Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61, Malmö-Limhamn

 • Obwód nr 175 z siedzibą komisji w Göteborgu, dla osób, których kod pocztowy zaczyna się na: 40-57. Adres siedziby komisji: Göteborg, Polonia Center / Związek Polskich Katolików, Säveåns Strandgata 4, Göteborg
Mapa Szwecji z podziałem na obwody głosowania (PDF)

Głosowanie korespondencyjne na terenie całej Szwecji podlega obwodowi nr 173 w Sztokholmie.

***

Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać w jeden z poniższych sposobów:
 • ustnie
 • pisemnie pod adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie: Republiken Polens Ambassad Konsulära Avdelningen i Stockholm, Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg
 • telefonicznie (46) 8 50 57 50 64
 • telefaksem: (46) 8 50 57 50 74
 • e-mail: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl
 • elektronicznie za pośrednictwem strony: ewybory.msz.gov.pl lub e-wybory.msz.gov.pl
***

Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:
 • imię (imiona) i nazwisko
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer PESEL
 • miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz numer i datę jego wydania;
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą)
W przypadku osób chcących wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym dodatkowo:
 • oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy (w obrębie okręgu konsularnego).
Formularz do pisemnego zgłoszenia się do spisu wyborców

***

Zmiana miejsca lub sposobu głosowania pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego złożone przed dniem pierwszego głosowania:

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego;
- zgłoszenie ws wpisania do spisu wyborców sporządzonego przez konsula;
- wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,

dotyczą zarówno pierwszego głosowania, jak i ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że:
 1. wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania będzie głosował korespondencyjnie. Konsul prześle mu pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany adresu. Wyborca może zrezygnować z głosowania korespondencyjnego. W tym celu powinien wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu korespondencyjnego, lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
 2. wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenie w sprawie wpisania do spisu wyborców sporządzanego przez konsula, będzie ujęty w tym spisie wyborców również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania. Nie ma możliwości kolejnego wyboru obwodu głosowania. Wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w odwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek w tej sprawie wyborca powinien złożyć konsulowi, któremu dokonał zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.
 3. wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie głosowania, otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 

PoloniaInfo (2015.05.11) 


💋💋💋 Para szuka atrakcyjnej dziewczyny do zabaw 💋💋💋 (Sztokholm)
Städ (Haninge)
Glazurnik (Täby)
Sprzątanie (Stockholm)
Szukam 2 pracowników do kostki brukowej (Norsborg )
Praca dla Kafelkarza Göteborg (Goteborg)
Brukarz!! Praca od zaraz! (Skåna)
Montowanie markiz, zaluzji itp (Huddinge)
Więcej

Kastellholmen.
Agnes na szwedzkiej ziemi
Nowy Staw – podróż w przeszłość.
Agnes na szwedzkiej ziemi
4 najpiękniejsze miejsca z kwitnącymi wiśniami w Sztokholmie.
Agnes na szwedzkiej ziemi
'Białe zęby' Zadie Smith - recenzja
Polska Mama Za Granicą
O Szwecji z Waszej perspektywy: Śladami Astrid
Szwecjoblog - blog o Szwecji
Nauczanie języka ojczystego w Szwecji - historia przedmiotu, dane, nauczyciele
Polska Mama Za Granicą
Herman Lindqvist "Przez Bałtyk"
Szwecjoblog - blog o Szwecji


Odwiedza nas 45 gości
oraz 1 użytkowników.


2022-02-05 Polski Stand-up w Sztokholmie: Bartosz Zalewski & Arkadiusz Jaksa https://t.co/GPhwkkIKLz
Wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i dokładnie przetestowane https://t.co/E5sUOUcFxS
Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, otrzymają propozycję szczepionki przeciwko COVID-19. https://t.co/wfDf3ZvTwb
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/ab0UqTsjrU
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/aqbzjleF5Z
Wiecej
Nie ma kozaka nad Polaka- niesamowite
Szwedzki „wstyd przed lataniem” napędza renesans podróży koleją
Katarzyna Tubylewicz: W Sztokholmie to, gdzie mieszkasz, zaskakująco dużo mówi o tym, kim jesteś
Migracja przemebluje Szwecję. Rosną notowania skrajnej prawicy
Szwedka, która wybrała Szczecin - Zaczęłam odczuwać, że to już nie jest mój kraj
Emigracja dała mi siłę i niezależność myślenia


© Copyright 2000-2022 PoloniaInfoNa górę strony