Odwiedzin 34918295
Dziś 4313
Poniedziałek 23 maja 2022

 
 

Informacja na temat przystąpienia Szwecji do współpracy w ramach Grupy Schengen

 
 

Tekst: Konsulat RP w Sztokholmie

2001.05.07
 

KONSULAT GENERALNY RP W SZTOKHOLMIE uprzejmie informuje, że z dniem 25 marca 2001 r. Szwecja wraz z innymi krajami skandynawskimi staje się pełnoprawnym członkiem operacyjnym Grupy Schengen*. Oznacza to, z jednej strony, że granica zewnętrzna Szwecji (granica morska, porty lotnicze) staje się granicą zewnetrzną obszaru Schengen, a z drugiej, że znikają granice wewnętrzne pomiędzy krajami-członkami współpracy Schengen. Zatem w praktyce, osoba przyjeżdżająca z Polski do Szwecji w ramach ruchu bezwizowego napotyka na kontrolę graniczną przy wjeździe, a następnie może bez żadnych przeszkód (kontroli granicznych) udać się przez całą Europę np. do Portugalii.

W związku z członkostwem, Szwecja jest zobligowana do stosowania zapisów Konwencji, w tym podjęcia wszelkich działań gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich państw Grupy.

W związku z licznymi informacjami w prasie szwedzkiej, których wymowa może wprowadzać pewien niepokój co do ew. zaostrzenia rygorów wjazdu, wyjazdu i pobytu obywateli polskich w Szwecji, Konsulat Generalny RP w Sztokholmie pragnie niniejszym uspokoić wszystkich zatroskanych tą zmianą. Z całą mocą należy stwierdzić, że nie ma mowy o zmianie czy też pogorszeniu warunków ruchu osobowego między Polską a Szwecją.

Ogólne warunki podróżowania obywateli polskich do państw Grupy Schengen, w zasadzie nie różnią się od tych obowiązujących do tej pory na mocy porozumienia dwustronnego miedzy Polską a Szwecją o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego. Większość z nich jest powszechnie znana polskim turystom przyjeżdżającym do Szwecji. W celu usystematyzowania wiedzy w tym zakresie, podajemy poniżej podstawowe informacje, oparte z jednej strony na zapisach Konwencji, a z drugiej na bieżącej praktyce kompetentnych władz szwedzkich.

1. Obywatele polscy mogą swobodnie poruszać się bez wizy na terytorium wszystkich Stron Układu w celach turystycznych, prywatnych i służbowych, nie dłużej jednak niż 3 miesiące w ciągu półrocza od daty pierwszego wjazdu.

2. Obywatele polscy, którzy legalnie wjeżdżają na terytorium jednego z państw Grupy i zamierzają w nim dłużej przebywać, są zobowiązani, na warunkach określonych przez każdą ze stron Układu, zameldować się we właściwych urzędach (bezwzględny wymóg wprowadzono m.in. w Niemczech, Austrii, Belgii). W przypadku nie występowania obowiązku meldunkowego (np. Szwecja, Norwegia, Grecja, Hiszpania) należy zadbać o uzyskanie w paszporcie stempla kontroli granicznej, dokumentującego wjazd na terytorium Schengen. Nie dopełnienie wspomnianych wymogów (nieudokumentowanie legalnego wjazdu i pobytu) może być traktowane jako naruszenie przepisów migracyjnych, a w efekcie może grozić zatrzymaniem i deportacją.

3. Okres ważności paszportu przedstawianego przy wjeździe nie może być krótszy od deklarowanego okresu pobytu. Zaleca się posiadanie dokumentu ważnego minimum 3-6 miesięcy. Paszport powinien być nieuszkodzony. Paszport ze śladami uszkodzeń może być zakwestionowany jako dokument noszący znamiona sfałszowania. Posiadacz takiego dokumentu może nie zostać wpuszczony na terytorium Grupy.

4. Służby graniczne (kontrola migracyjna) mogą zażądać przy wjeździe uwiarygodnienia celu pobytu, zatem w przypadku: - podróży turystycznej - należy udokumentować cel turystyczny m.in. określając warunki pobytu: miejsce i długość przebywania, ew. okazać bilet powrotny oraz środki finansowe, jakimi dana osoba dysponuje, - podróży o charakterze prywatnym lub rodzinnym - warto postarać się, w miarę możliwości, o zaproszenie od osoby przyjmującej - potwierdzone np. na policji lub innym kompetentnym urzędzie, - podróży służbowej - należy np. przedstawić dokumenty związane z tym charakterem podróży (np. korespondencja handlowa).

5. Prosimy o zwrócenie uwagi, że funkcjonariusze służby granicznej są uprawnieni do indywidualnej oceny każdego cudzoziemca i ewentualnego odmówienia mu wjazdu. W takim przypadku obywatel polski ma prawo skontaktować się z osobą zapraszającą i polską placówką konsularną.

6. Policja i inne upoważnione służby oprócz kontroli granicznej (wjazdowej z kraju trzeciego i wyjazdowej do kraju trzeciego) mogą dokonywać kontroli cudzoziemców, podczas ich pobytu na terenie obszaru Schengen, pod kątem sprawdzenia tożsamości oraz długości i legalności pobytu. W przypadku braku paszportu oraz domniemanego przekroczenia dozwolonego okresu pobytu obywatel polski może zostać zatrzymany a następnie wydalony z terytorium Grupy (Szwecji), z możliwością czasowego zakazu wjazdu na teren całej Grupy.

7. Zwracamy uwagę, że wjazd na terytorium Grupy Schengen w celu podjęcia pracy, nauki lub pobytu stałego odbywa się zawsze na podstawie wizy udzielanej w przedstawicielstwach konsularnych państw Grupy w Polsce. W poszczególnych państwach mogą występować niewielkie odstępstwa od tej zasady, ale dotyczą one z reguły wąskiej grupy osób i ściśle określonych sytuacji. W tym przypadku zaleca się kontakt z konsulatami państw Grupy w Polsce.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że z dniem 25 marca 2001 r. granica Szwecji staje się granicą zewnętrzną całego obszaru Schengen, zatem na funkcjonariuszach szwedzkich ciążyć będzie zadanie ochrony bezpieczeństwa dodatkowych 14 państw europejskich. W związku z tym, przedsięwzięte przez władze szwedzkie środki usprawniające uszczelnienie granicy (m.in. jednym z nowych narzędzi używanych przy kontroli granicznej jest komputerowy system danych Schengen o osobach niepożądanych) nie powinny nikogo dziwić.

Na marginesie warto dodać, że w chwili obecnej Polska dokonuje podobne działania dostosowawcze, których celem jest spełnienie wymagań Konwencji Schengen do 31.12. 2002 r. W niedalekiej przyszłości - to właśnie polska granica będzie stanowiła granicę zewnętrzną obszaru Schengen.


*Obszar tzw. Grupy Schengen z dniem 25 marca 2001 r. będzie obejmować 13 krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem: Wielkiej Brytanii i Irlandii) oraz Norwegię i Islandię. Członkowie Grupy za podstawę współpracy przyjęli postanowienia Konwencji Wykonawczej do Układu, podpisanego 15 czerwca 1985 r. w miejscowości Schengen w Luksemburgu, dotyczącego stopniowego zniesienia kontroli na wspólnych granicach. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Amsterdamskiego, z dniem 1 maja 1999 r. dorobek Schengen przeszedł do prawa Unii Europejskiej.
 

Konsulat RP w Sztokholmie
PoloniaInfo (2001.05.07)


 


💋💋💋 Para szuka atrakcyjnej dziewczyny do zabaw 💋💋💋 (Sztokholm)
Städ (Haninge)
Glazurnik (Täby)
Sprzątanie (Stockholm)
Szukam 2 pracowników do kostki brukowej (Norsborg )
Praca dla Kafelkarza Göteborg (Goteborg)
Brukarz!! Praca od zaraz! (Skåna)
Montowanie markiz, zaluzji itp (Huddinge)
Więcej

Kastellholmen.
Agnes na szwedzkiej ziemi
Nowy Staw – podróż w przeszłość.
Agnes na szwedzkiej ziemi
4 najpiękniejsze miejsca z kwitnącymi wiśniami w Sztokholmie.
Agnes na szwedzkiej ziemi
'Białe zęby' Zadie Smith - recenzja
Polska Mama Za Granicą
O Szwecji z Waszej perspektywy: Śladami Astrid
Szwecjoblog - blog o Szwecji
Nauczanie języka ojczystego w Szwecji - historia przedmiotu, dane, nauczyciele
Polska Mama Za Granicą
Herman Lindqvist "Przez Bałtyk"
Szwecjoblog - blog o Szwecji


Odwiedza nas 16 gości
oraz 2 użytkowników.


2022-02-05 Polski Stand-up w Sztokholmie: Bartosz Zalewski & Arkadiusz Jaksa https://t.co/GPhwkkIKLz
Wszystkie szczepionki przeciwko Covid-19 są bezpieczne i dokładnie przetestowane https://t.co/E5sUOUcFxS
Wszyscy, którzy ukończyli 18 lat, otrzymają propozycję szczepionki przeciwko COVID-19. https://t.co/wfDf3ZvTwb
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/ab0UqTsjrU
2020-02-16 All Inclusive - przedstawienie teatralne https://t.co/aqbzjleF5Z
Wiecej
Nie ma kozaka nad Polaka- niesamowite
Szwedzki „wstyd przed lataniem” napędza renesans podróży koleją
Katarzyna Tubylewicz: W Sztokholmie to, gdzie mieszkasz, zaskakująco dużo mówi o tym, kim jesteś
Migracja przemebluje Szwecję. Rosną notowania skrajnej prawicy
Szwedka, która wybrała Szczecin - Zaczęłam odczuwać, że to już nie jest mój kraj
Emigracja dała mi siłę i niezależność myślenia


© Copyright 2000-2022 PoloniaInfoNa górę strony